praktijk voor psycho- seksuologische hulpverlening
rader
Tarieven
Tarieven
 Tariefsoort per consult NZA
 
Vanaf 1 januari 2022 is de Geestelijke Gezondheidszorg over gegaan naar het zorgprestatiemodel. Er worden  losse consulten gedeclareerd. De regels op de factuur komen overeen met de consulten die cliënten hebben gehad. Er is een onderscheid gemaakt tussen behandel en diagnostiekconsulten. 
Een diagnostiekconsult is een consult voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake. Het tarief is wat hoger omdat hier ook meer indirecte tijd in is verwerkt.
Behandelconsulten zijn de vervolgconsulten in mijn praktijk.
Bij al deze prestaties geldt dat het tarief (2024) afhankelijk is van de duur (5-120 minuten). De volledige lijst met prestaties kunt U terugvinden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 
 
behandeling 45 min
€135,89
 
behandeling 60 min.
€161,46
diagnostiek 45 min
€159,70 
 
diagnostiek 60 min.
€ €183,44 
 

behandeling 75 min
€198,72 
 
diagnostiek 75 min
€223,48  
 
-
behandeling 90 min
€242,76 
 
diagnostiek 90 min
€274,01 
 
 
*Kunt U een afspraak niet nakomen, zeg dan minimaal 36 uur van tevoren af. Houdt U zich niet aan deze procedure, dan wordt het van toepassing zijnde tarief als no show factuur in rekening gebracht.
Contact
Gezondheidscentrum
"de Schaafdries"
5371 NJ Ravenstein
tel. 06-12860327
Gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum
11-10-2013
Aangesloten bij:
NIP NVVS NVO NIP NVVS NVO
© Copyright 2013 | Petra Tiemessen