praktijk voor psycho- seksuologische hulpverlening
rader
Info
Klachten & verbeterpunten

Waar mensen met elkaar werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening of de rekening.

Heb je vragen, klachten of verbetertips, laat het dan weten! Het houdt me scherp en zo ontstaat de kans om oplossingen te vinden en hulpverlening te verbeteren. Bovendien heb je als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Zie voor meer informatie (o.a. telefoonnummer en klachtfunctionaris) LVVP of NIP.

Contact met uw zorgverzekeraar: U doet er verstandig aan uw polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding U in aanmerking komt. Ik werk als Psycholoog in de basis Generalistische Basis GGZ, zonder contracten.   

Heeft u klachten of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Contact
Gezondheidscentrum
"de Schaafdries"
5371 NJ Ravenstein
tel. 06-12860327
Gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum
11-10-2013
Aangesloten bij:
NIP NVVS NVO NIP NVVS NVO
© Copyright 2013 | Petra Tiemessen